Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 64-67

Autorzy: Czesław Kowalski , Marcin Wolkiewicz , Paweł Ewert :

Tytuł: Analiza zwarć zwojowych stojana silnika indukcyjnego zasilanego z sieci i przemiennika częstotliwości

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie wczesnego wykrywania zwarć zwojowych stojana silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego bezpośrednio z sieci oraz z przemiennika częstotliwości. Zastosowano metodę analizy częstotliwościowej opartej na algorytmie FFT dla sygnałów modułu wektora przestrzennego prądu stojana, chwilowej mocy czynnej i biernej oraz estymowanego momentu elektromagnetycznego. Badania przeprowadzono dla różnych częstotliwości napięcia zasilania, co pozwoliło dokonać oceny przydatności analizowanych sygnałów w diagnostyce uszkodzeń stojana.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, monitorowanie, diagnostyka, analiza FFT, uszkodzenia uzwojeń stojana

wstecz