Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 56-59

Autorzy: Ludwik Antal , Piotr Kisielewski :

Tytuł: Stany dynamiczne turbogeneratora po zakłóceniu w sieci elektroenergetycznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób modelowania pracy turbogeneratora w przypadku pojawienia się asymetrii napięć w systemie elektroenergetycznym. Przedstawiono przykładowe przebiegi czasowe prądów, momentu elektromagnetycznego i prędkości podczas pracy asymetrycznej. Obliczenia symulacyjne wykonano za pomocą dwu-wymiarowego, polowo-obwodowego modelu turbogeneratora, umożliwiającego wyznaczenie statycznych oraz dynamicznych charakterystyk maszyny.

Słowa kluczowe: maszyny synchroniczne, turbogeneratory, modelowanie polowo-obwodowe, asymetria, stabilność

wstecz