Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 52-55

Autorzy: Marcin Antczak , Paweł Idziak :

Tytuł: Magnetostrykcyjny przetwornik momentu obrotowego z obwodem magnetycznym wykonanym z kompozytu proszkowego

Streszczenie: W pracy przedstawiono funkcjonalny model magnetostrykcyjnego przetwornika momentu obrotowego. Magnetowód przeliczono metodą obwodową, a następnie metodami polowymi, w środowisku COMSOL, wyznaczono rozkład pola elektromagnetycznego przetwornika. Obwód magnetyczny wykonano z krajowego kompozytu proszkowego. Jako „stronę wtórną” stanowił element ze stali St3s. Układ zasilano napięciem sinusoidalnym o częstotliwości zarówno przemysłowej jak i podwyższonej. Badania przeprowadzono w warunkach statycznych.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, naprężenia, magnetostrukcja

wstecz