Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 47-51

Autorzy: Lesław Gołębiowski , Marek Gołębiowski , Damian Mazur :

Tytuł: Rezystancja [R] i macierz indukcyjności rozproszenia [Lδ] trójkolumnowego, 15 uzwojeniowego autotransformatora w estymacji dualnej Kalmana

Streszczenie: W artykule przedstawiono estymację Kalmana rezystancji [R] oraz macierzy indukcyjności rozproszenia [Lδ] uzwojeń autotransformatora trójkolumnowego. Na każdej kolumnie autotransformatora jest 5 uzwojeń zasilających układ diodowy, tworzących prostownik 18-pulsowy typu „clean power”. Do estymacji Kalmana wykorzystuje się pomiary prądów uzwojeń autotransformatora podczas jego pracy w układzie prostowniczym. Przeprowadzono porównanie dwóch metod pracy filtru Kalmana.

Słowa kluczowe: estymacja Kalmana, autotransformator, indukcyjność rozproszenia, prostownik 18-pulsowy „clean power”.

wstecz