Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 43-46

Autorzy: Adam Głowacz , Witold Głowacz :

Tytuł: Diagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięków maszyny prądu stałego z zastosowaniem FFT i logiki rozmytej

Streszczenie: Przedstawiono nowe podejście do rozpoznawania dźwięków maszyny prądu stałego. Podejście to jest oparte na zastosowaniu szybkiej transformacji Fouriera i logiki rozmytej. Badania rozpoznawania dźwięku przeprowadzono dla maszyny prądu stałego podczas pracy normalnej i przy zwarciu zezwojów wirnika. Wyniki badań potwierdzają dużą skuteczność rozpoznawania dźwięku maszyny prądu stałego.

Słowa kluczowe: rozpoznawanie, dźwięk, ekstrakcja cech, klasyfikacja, diagnostyka, logika rozmyta

wstecz