Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 38-42

Autorzy: Krzysztof Dyrcz :

Tytuł: Zastosowanie metody FDC w bezczujnikowym układzie wektorowego sterowania prędkością silnika indukcyjnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie metody sterowania z wymuszeniem dynamiki (ang. FDC – Forced Dynamic Control) w wektorowym, bezczujnikowym układzie sterowania silnikiem indukcyjnym klatkowym. Opisano algorytm sterowania silnikiem metodą FDC, przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych wykonanych przy użyciu programu obliczeniowego Matlab/Simulink. Ponadto, zaprezentowano wybrane wyniki badań eksperymentalnych, zrealizowanych przy użyciu karty procesora sygnałowego.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, sterowanie wektorowe, FDC

wstecz