Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 18-23

Autorzy: Grzegorz Kamiński , Andrzej Smak , Antero Arkkio , Adam Biernat , Paweł Staszewski , Bogdan Bucki :

Tytuł: Modyfikacja konstrukcji silników reluktancyjnych przełączalnych z toczącym się wirnikiem

Streszczenie: W artykule przedstawiono obliczenia projektowe i wyniki pomiarów silników reluktancyjnych przełączalnych z toczącym się wirnikiem przeznaczonych do napędów o dużym momencie i małej prędkości obrotowej. Obliczenia projektowe wykonano dla silników o różnych konstrukcjach. W rezultacie określono najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne silnika, dla którego wyznaczono eksperymentalnie charakterystyki momentu statycznego, biegu jałowego, obciążenia oraz nagrzewania. Przedstawiono analizę wyników obliczeń i pomiarów. Podano liczne sugestie dotyczące przemysłowych zastosowań omawianych silników.

Słowa kluczowe: silniki reluktancyjne przełączalne, toczący się wirnik, optymalizacja konstrukcji, metoda elementów skończonych, badania laboratoryjne

wstecz