Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 12-17

Autorzy: Robert Rossa , Emil Król :

Tytuł: Nowoczesne maszyny elektryczne z magnesami trwałymi

Streszczenie: Artykuł dotyczy prądnic i silników z magnesami trwałymi. Wpierw omówiono dwie odmiany konstrukcyjne prądnic synchronicznych z magnesami, różniące się znacząco charakterystykami zewnętrznymi. Następnie przedstawiono w skrócie różne odmiany silników z magnesami trwałymi. Omówiono tzw. silniki z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM), których wirniki posiadają klatki rozruchowe zapewniające rozruch asynchroniczny silnika. Omówiono budowę i właściwości silników synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM) zasilanych z komu-tatorów elektronicznych o sterowaniu sinusoidalnym. Omówiono także silniki bezszczotkowe prądu stałego (BLDCM), zasilane z komutatorów elektronicznych o sterowaniu trapezowym.

Słowa kluczowe: prądnice synchroniczne z magnesami trwałymi, silniki synchroniczne o rozruchu bezpośrednim, silniki synchroniczne z magnesami trwałymi, silniki bezszczotkowe prądu stałego

wstecz