Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 106-110

Autorzy: Jerzy Kudła :

Tytuł: Wyznaczenie parametrów modeli obwodowych maszyn synchronicznych uwzględniających nasycenie magnetyczne rdzeni

Streszczenie: Przedstawiono model matematyczny maszyny synchronicznej w którym uwzględniono nasycenie magnetyczne rdzeni przez pole główne. Określono zbiór parametrów obejmujący parametry skupione: rezystancje i indukcyjności rozproszenia oraz współczynniki funkcji analitycznych aproksymujących nieliniowe syntetyczne charakterystyki strumieni sprzężonych pola głównego. Do estymacji współczynników funkcji analitycznych wykorzystano krzywe V. Parametry skupione wyznaczono na podstawie testu zaniku prądu stojana.

Słowa kluczowe: generatory synchroniczne, model matematyczny, estymacja parametrów, nasycenie magnetyczne

wstecz