Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 99-105

Autorzy: Mirosław Dąbrowski :

Tytuł: Wpływ sprężystych ugięć dowolnie położonego wirnika turbogeneratora na promieniowy naciąg magnetyczny

Streszczenie: W nawiązaniu do wcześniejszych publikacji przedstawiono analityczne ujęcie wyznaczania składowych promieniowego naciągu magnetycznego w turbogeneratorze dwubiegunowym przy dowolnym mimośrodowym przesunięciu i skośnym położeniu osi wirnika względem osi stojana. Uwzględniono zmienną gęstość siły naciągu wzdłuż czynnej części, tj. tzw. beczki, na deformację wirnika. Opracowany algorytm, przystosowany do numerycznych obliczeń iteracyjnych, pozwala na wyznaczenie naciągu z uwzględnieniem sprężystych właściwości dowolnie skośnie położonego wirnika oraz sprężystych podatności łożysk. Szczególną uwagę zwrócono na składową naciągu o podwójnej częstotliwości i na jej złożony rozkład przestrzenny.

Słowa kluczowe: Turbogeneratory, promieniowy naciąg magnetyczny

wstecz