Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 94-98

Autorzy: Izabela Kazimierczyk , Witold Tenerowicz , Wojciech Urbański :

Tytuł: Aspekty eksploatacyjne współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych napędów trakcji tramwajowej

Streszczenie: W artykule zaprezentowano problemy eksploatacji i remontów jednostek napędowych tramwajów obsługujących aglomerację warszawską. Scharakteryzowano istotne cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne obecnie wykorzystywanych silników głównych: prądu stałego (LTa-220, LTb-220, LTd-220, LTb-240) i przemiennego (STDa 200 L4, SBM 34/45-4, SBM 34/75-4). Sformułowane w wyniku analizy wskazówki kierowane są zarówno do służb utrzymania ruchu przedsiębiorstw tramwajowych, jak i konstruktorów oraz producentów silników napędowych.

Słowa kluczowe: silniki trakcyjne, trakcja tramwajowa, uszkodzenia maszyn

wstecz