Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 90-94

Autorzy: Adam Warzecha :

Tytuł: Nieliniowe charakterystyki uzwojeń maszyny synchronicznej z wydatnobiegunowym wirnikiem

Streszczenie: W pierwszej części pracy zostały określone związki strumieniowo-prądowe dla uzwojeń maszyny synchronicznej wydatnobiegunowej o nieliniowym obwodzie magnetycznym. Wynikają one z pierwotnej funkcji koenergii pola magnetycznego, której główny składnik jest funkcją przepływu wypadkowego i ukształtowania obwodu magnetycznego. Przy oddzielnym traktowaniu strumieni rozproszenia i założeniu jednoharmonicznego rozkładu przepływu wypadkowego funkcja ta może być aproksymowana pojedynczym szeregiem Fourier’a względem kąta pomiędzy osią przepływu, a osią podłużną wirnika [3]. Główne strumienie skojarzone uzwojeń stojana i wirnika z uwzględnieniem klatki są zapisane we współrzędnych naturalnych i zawierają funkcje modelujące obwód magnetyczny w osi równoległej i osi prostopadłej do osi przepływu. W drugiej części pracy zaprezentowano sposób wyznaczania funkcji modelujących obwód magnetyczny na podstawie obliczeń wielkości całkowych pola. Przykładowe wyniki są podane dla maszyny czterobiegunowej o mocy kilku kilowatów. Przedstawiony model maszyny synchronicznej może być wykorzystany do dokładniejszego modelowania stanów dynamicznych i ustalonych maszyny z uwzględnieniem wpływu nieliniowości obwodu magnetycznego.

Słowa kluczowe: maszyny synchroniczne, nieliniowość obwodu magnetycznego, modelowanie matematyczne

wstecz