Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 85-89

Autorzy: Dariusz Spałek , Krzysztof Waleczek :

Tytuł: Analiza pola magnetycznego dla silnika sferycznego

Streszczenie: Artykuł przedstawia model silnika sferycznego i przykłady rozwiązań konstrukcyjnych opracowanych w kraju i zagranicą. Podano przykład zastosowania idei silnika sferycznego w konstrukcji pomp wodnych firmy Laing. W drugiej części artykułu zaprezentowano analityczną analizę pola elektromagnetycznego dla silnika indukcyjnego sferycznego z anizotropowym wirnikiem. Obliczenia przeprowadzono za pomocą niestandardowej separacji zmiennych.

Słowa kluczowe: silnik sferyczny, wirnik anizotropowy, moment elektromagnetyczny

wstecz