Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 81-84

Autorzy: Lech Nowak , Krzysztof Kowalski :

Tytuł: Polowo-obwodowy model transformatora trójfazowego zasilanego niesymetrycznym układem napięć

Streszczenie: W pracy przedstawiono polowo-obwodowy algorytm symulacji nieustalonych stanów pracy transformatora trójfazowego. Do opisu pola magnetycznego wykorzystano wektorowy potencjał magnetyczny, pole jest rozpatrywane trójwymiarowo. Równania pola magnetycznego zostały połączone z równaniami opisującymi strukturę obwodów transformatora. Rozpatrzono załączenie symetrycznego i niesymetrycznego układu napięć zasilających oraz przypadki o charakterze awaryjnym. Analizowano także pracę transformatora zasilanego z falownika napięcia.

Słowa kluczowe: Transformator trójfazowy, asymetria napięć trójfazowych, trójwymiarowe pole magnetyczne, model polowo-obwodowy

wstecz