Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 75-80

Autorzy: Witold Rams , Jan Rusek :

Tytuł: Praktyczna diagnostyka maszyn indukcyjnych pracujących w systemie potrzeb własnych elektrociepłowni

Streszczenie: Podano raporty diagnostyki stanu klatek silników indukcyjnych potrzeb własnych elektrociepłowni, bazujące na pomiarze amplitudy składowych diagnostycznych w prądach stojana. Pomiaru tych składowych dokonano w stanie pracy ustalonej i rozruchu. Zbudowany system diagnostyczny składa się z dwóch podsystemów. Pierwszy zapewnia akwizycję prądów przy pomocy przekładników cęgowych, wzmacniaczy kondycjonujących i komputera przenośnego z kartą ADC. Drugi jest programem zapewniającym obróbkę spektralną i generację raportów.

Słowa kluczowe: Maszyny indukcyjne, podwójna diagnostyka, cyfrowa filtracja dolnoprzepustowa

wstecz