Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 69-74

Autorzy: Ignacy Dudzikowski , Dariusz Gierak , Andrzej Cebulak :

Tytuł: Wyznaczanie przebiegów czasowych i charakterystyk elektromechanicznych silników o magnesach trwałych zasilanych z przekształtników impulsowych

Streszczenie: Opracowano model matematyczny układu: sieć zasilająca – tranzystorowy przekształtnik impulsowy – komutatorowy silnik magnetoelektryczny. Opracowano algorytm oraz program w środowisku Matlab – Simulink, umożliwiający obliczanie przebiegów czasowych wielkości elektrycznych i mechanicznych w układzie oraz charakterystyk elektromechanicznych silnika. Uwzględniono straty mocy. W procedurę obliczeń elektromagnetycznych włączono uproszczone obliczenia cieplne. Obliczono przebiegi czasowe w układzie w stanach dynamicznych (rozruch, skokowa zmiana momentu obciążenia) oraz w stanach ustalonych. Przeprowadzono analizę wpływu parametrów przekształtnika (częstotliwości modulacji, pojemności kondensatora filtra, współczynnika wypełnienia impulsów) na przebiegi czasowe w układzie, przyrosty temperatury uzwojenia twornika oraz na charakterystyki elektromechaniczne silnika.

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, silniki komutatorowe, magnesy trwałe, zasilanie impulsowe

wstecz