Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 63-68

Autorzy: Teresa Orłowska–Kowalska , Mateusz Dybkowski :

Tytuł: Analiza właściwości dynamicznych bezczujnikowego napędu indukcyjnego z obserwatorem strumienia i estymatorem prędkości wirnika

Streszczenie: W pracy przedstawiono model matematyczny układu polowo zorientowanego sterowania prędkością silnika indukcyjnego z uwzględnieniem obserwatora strumienia wirnika zredukowanego rzędu i estymatora prędkości. Dynamika odtwarzania zmiennych stanu, jak również właściwości zamkniętej struktury sterowania zależą od wyboru wartości własnych obserwatora. Przeprowadzono badania wpływu sposobu kształtowania tego parametru na właściwości dynamiczne układu napędowego i stabilność obserwatora dla całego zakresu prędkości kątowej silnika, w różnych stanach pracy układu napędowego. Przedstawiono wybrane wyniki badań wrażliwościowych obserwatora strumienia i estymatora prędkości wirnika oraz jego właściwości dynamiczne w układzie bezczujnikowego sterowania prędkością silnika indukcyjnego.

Słowa kluczowe: Silnik indukcyjny, bezpośrednie sterowanie polowo zorientowane, obserwator stanu, wartości własne obserwatora, estymator prędkości

wstecz