Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 50-55

Autorzy: Ireneusz Mosoń , Andrzej Wilk :

Tytuł: Model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego w układach napędowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę modelowania i model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego w układach napędowych. Do modelowania wykorzystano metodę energetyczną Lagrange a. Współczynniki równania Lagrange układu napędowego z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym MRV160 wyznaczono na podstawie wyników obliczeń silnika metodą elementów skończonych w programie Flux 2D. Zamieszczono wybrane wyniki pomiarów i symulacji układu napędowego.

Słowa kluczowe: przełączalny silnik reluktancyjny, układ napędowy, modelowanie, metoda energetyczna Lagrange a

wstecz