Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 10/2005 Str. 45-50

Autorzy: Paweł Witczak , Beata Wawrzyniak :

Tytuł: Analiza magnetycznych sił wibracyjnych w maszynach z magnesami trwałymi w ujęciu modalno - częstotliwościowym

Streszczenie: Praca zawiera opis metodyki analizy sił i naprężeń magnetycznych za pomocą dwuwymiarowej metody elementu skończonego z wykorzystaniem techniki kroków czasowych. Badano stan jałowy silnika oraz obciążenie znamionowe. Wyniki przetwarzano za pomocą 2D DTF z uwzględnieniem wpływu skosu pakietu blach w maszynie.

Słowa kluczowe: maszyny z magnesami trwałymi, siły i naprężenia magnetyczne

wstecz