Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 35-40

Autorzy: Piotr Bogusz , Mariusz Korkosz , Jan Prokop :

Tytuł: Praca prądnicowa maszyny reluktancyjnej przełączalnej w zakresie sterowania prądowego

Streszczenie: W pracy omówiono zagadnienie pracy prądnicowej maszyny reluktancyjnej przełączalnej, pracującej w zakresie sterowania prądowego. Przedstawiono model matematyczny maszyny. Omówiono metody sterowania prądowego w zakresie pracy prądnicowej. Stosując metody symulacji cyfrowej oraz badań eksperymentalnych zaprezentowano charakterystyki mocy wyjściowej w funkcji zadanego prądu, prędkości oraz kątów załączenia i wyłączenia. Przedstawiono wnioski.

Słowa kluczowe: Maszyny reluktancyjne przełączalne, SRM, praca prądnicowa, sterowanie prądowe

wstecz