Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 21-25

Autorzy: Marian Lukaniszyn , Adrian Młot :

Tytuł: Analiza momentu elektromagnetycznego i składowych pulsujących w bezszczotkowym silniku prądu stałego wzbudzanym magnesami trwałymi

Streszczenie: W pracy przedstawiono możliwości modyfikacji obwodu magnetycznego pod kątem ograniczania składowych pulsujących momentu elektromagnetycznego w bezszczotkowym silniku prądu stałego (BSPS) z magnesami trwałymi. Pokazano także wpływ wybranych parametrów modelu oraz magnetyzacji typu Halbach na moment elektromagnetyczny. Obliczenia przeprowadzono za pomocą modeli trójwymiarowych zbudowanych w programie Flux3D opartym na metodzie elementów skończonych.

Słowa kluczowe: Silniki bezszczotkowe prądu stałego, moment elektromagnetyczny, moment zaczepowy, magnesy trwałe

wstecz