Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 2-7

Autorzy: Andrzej Demenko , Wojciech Pietrowski , Dorota Stachowiak :

Tytuł: Wyznaczanie rozkładu indukcji magnetycznej w maszynie magnetoelektrycznej metodą elementów krawędziowych

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki obliczeń rozkładu indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej maszyny magnetoelektrycznej. Do wyznaczania rozkładu pola elektromagnetycznego zastosowano metodę elementów krawędziowych. Wykorzystano funkcje interpolacyjne elementu ściankowego do obliczenia składowych wektora indukcji. Rozpatrzono maszynę z magnesami trwałymi jednorodnie i niejednorodnie namagnesowanymi. Do prezentacji wyników obliczeń wykorzystano bibliotekę graficzną OpenGL.

Słowa kluczowe: maszyna magnetoelektryczna, metoda elementów krawędziowych, rozkład pola magnetycznego

wstecz