Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 41-45

Autorzy: Krzysztof Tomczewski , Piotr Wach , Krzysztof Wróbel :

Tytuł: Badania modelowe i eksperymentalne oscylacyjnego przełączalnego silnika reluktancyjnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych oscylacyjnego, przełączalnego silnika reluktancyjnego SRM. Do wykonania obliczeń zastosowano program symulacyjny bazujący na sformułowanym metodą Lagrange a modelu matematycznym, w którym uwzględniono parametry układu mechanicznego mocującego silnik. W wyniku obliczeń wykonanych z zastosowaniem tego modelu i na podstawie wyników pomiaru przyspieszenia przeprowadzonych w układzie prototypowym określono trajektorię ruchu oscylacyjnego stojana.

Słowa kluczowe: przełączalny silnik reluktancyjny, silnik oscylacyjny, SRM

wstecz