Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 30-35

Autorzy: Lesław Gołębiowski :

Tytuł: Analiza falkowa przebiegów maszyny asynchronicznej

Streszczenie: Do obliczenia przebiegów zmiennych stanu maszyny asynchronicznej zastosowano model „multislice 2.5D”. Model ten oblicza pole magnetyczne w przekrojach prostopadłych do osi maszyny wykorzystując metodę elementów skończonych. Dla celów analizy quasistacjonarnych przebiegów w maszynie przedstawiono alternatywną do metody krótko-czasowego przekształcenia Fouriera (STFT) metodę falek (wavelet). Przedstawiono propozycję rozwiązania trudności numerycznych związanych z implementacją tej metody.

Słowa kluczowe: przekształcenie falkowe, maszyna asynchroniczna, model "multislice 2.5D", analiza harmonicznych

wstecz