Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2005 Str. 7-14

Autorzy: Jan Szczypior , Grzegorz Kamiński , Andrzej Smak :

Tytuł: Analiza kształtu zwojów uzwojeń tworników bezrdzeniowych w maszynach do kinematycznych magazynów energii

Streszczenie: Praca dotyczy bezszczotkowych maszyn z magnesami trwałymi do kinematycznych magazynów energii. Omówiono obwody magnetyczne maszyn o strukturze cylindrycznej i tarczowej oraz dwa warianty uzwojeń tworników ze zwojami o kształcie klasycznym i skośnym. Przedstawiono sposób projektowania uzwojenia twornika bezrdzeniowego dla maszyny tarczowej oraz sposób obliczeń napięć indukowanych w pasmach analizowanych uzwojeń. Sformułowano kryteria, umożliwiające ocenę i wybór lepszego wariantu uzwojenia.

Słowa kluczowe: kinematyczny magazyn energii, maszyna bezszczotkowa z magnesami trwałymi, uzwojenia twornika bez rdzenia ferromagnetycznego

wstecz