Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 286

Autorzy: Sylwester Filipiak :

Tytuł: Zastosowanie algorytmu ewolucyjno-fajerwerkowego do optymalizacji rozpływów mocy w systemach elektroenergetycznych

Streszczenie: Artykuł przedstawia hybrydowy algorytm ewolucyjno-fajerwerkowy zastosowany do optymalizacji rozpływów mocy w wybranych strukturach systemów elektroenergetycznych. Zaprezentowane w artykule wyniki analiz przedstawiają możliwości zaproponowanego hybrydowego algorytmu zilustrowane i opisane na przykładzie wybranych zadań optymalizacyjnych.

Słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne, optymalizacja, metody ewolucyjne, algorytm fajerwerkowy

wstecz