Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str.

Autorzy: Kamila Białek , Jacek Jakubowski , Anna Potulska-Chromik , Monika Nojszewska , Anna Kostera-Pruszczyk :

Tytuł: Zastosowanie konwolucyjnych sieci neuronowych w rozpoznawaniu choroby Parkinsona na podstawie próbek pisma.

Streszczenie: Artykuł przedstawia próbę wykorzystania konwolucyjnej sieci neuronowej do rozpoznawania choroby Parkinsona na podstawie obrazów pisma zarejestrowanych za pomocą tabletu graficznego. Na podstawie badań z udziałem osób zdrowych i pacjentów z chorobą Parkinsona uzyskano całkowitą dokładność klasyfikacji binarnej chory-zdrowy na poziomie 85.4 %

Słowa kluczowe: konwolucyjne sieci neuronowe, sieci neuronowe, choroba Parkinsona, diagnostyka, pismo odręczne

wstecz