Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 257

Autorzy: Konrad Kania , Mariusz Mazurek , Grzegorz Kłosowski , Józef Stoklosa :

Tytuł: Poprawa obrazowania za pomocą dekompresji wspomaganej głębokim uczeniem w tomografii ultradźwiękowej

Streszczenie: Celem badań było opracowanie metody umożliwiającej automatyczną dekompresję i filtrację obrazów w transmisyjnej tomografii ultradźwiękowej. Nowością prezentowanej metody jest algorytm automatyzujący proces poprawy jakości tomogramów poprzez zastosowanie głębokiego uczenia. Kolejną innowacją jest wykorzystanie autorskiej metody automatycznego filtrowania obrazów tomograficznych

Słowa kluczowe: tomografia ultradźwiękowa; kompresja obrazu, dyskretna transformata kosinusowa, uczenie maszyno

wstecz