Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 226

Autorzy: Samir Ladjouzi , Mohamed Rezki :

Tytuł: Wykrywanie trybu aktywnego w systemach hybrydowych wykorzystujących sieci neuronowe ze sprzężeniem zwrotnym

Streszczenie: W tym artykule prezentujemy nową strategię, która umożliwia wykrycie aktywnego trybu w Hybrydowym Automacie (HA), który stanowi opis zachowania Systemów Hybrydowych. Zaproponowane podejście opiera się na wykorzystaniu dwóch sieci neuronowych typu Feed- Forward (FFNN). Pierwsza sieć FFNN posiada dwie grupy wejść: stan obecnych trybów HA oraz warunki skokowe do przełączania się między trybami. Rezultatem jest sekwencja wartości logicznych wskazujących nowy stan trybów. Druga sieć FFNN przekształca sekwencję wartości logicznych na liczbę całkowitą wskazującą indeks aktualnego trybu HA. Procedura jest testowana na problemie termostatu.

Słowa kluczowe: Tryb aktywny, Hybrydowy Automat, Systemy Hybrydowe, Sieci neuronowe typu Feed-Forward, Problem termostatu

wstecz