Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 217

Autorzy: Roman Sikora , Przemysław Markiewicz , Ewa Korzeniewska , Alyona Nikitina :

Tytuł: Obliczanie prądu porażenia prądem wywołanym napięciem dotykowym i krokowym w sieciach uziemiających z uwzględnieniem warunków klimatycznych

Streszczenie: Odpowiednio zaprojektowane uziemienie powinno zapewniać taki rozkład potencjału elektrycznego na powierzchni gruntu, aby zapewnić wartości prądów rażeniowych na akceptowalnym poziomie. Rozkład potencjału zależy od konstrukcji i rozmiaru systemu uziemienia oraz rezystywności gruntu. Wartość prądu rażeniowego zależy od rozkładu potencjału elektrycznego na powierzchni ziemi, określającego wartości napięć krokowych i dotykowych oraz impedancji ludzkiego ciała. Na wartość impedancji ciała człowieka mają wpływ takie czynniki jak stan naskórka, droga rażenia, ale także czynniki środowiskowe takie jak wilgotność i temperatura. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń impedancji ciała człowieka i prądu rażenia dla różnych warunków środowiskowych i dla różnych wariantów projektowych systemu uziemienia, determinującego wartości napięć krokowych i dotykowych.

Słowa kluczowe: prąd rażeniowy, napięcie krokowe, napięcie dotykowe, impedancja ciała człowieka, uziom

wstecz