Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 213

Autorzy: Maciej Sołtysik :

Tytuł: Wybrane modele funkcjonalne społeczności energetycznych

Streszczenie: W artykule przedstawiona została charakterystyka społeczności energetycznej - spółdzielni energetycznej, poprzez wskazanie najistotniejszych kryteriów jej tworzenia wraz z przedstawieniem katalogu korzyści z członkostwa w spółdzielni. Korzyści te zostały również zwymiarowane, a przedstawione wyniki dotyczą odbiorców z dwóch najpopularniejszych grup taryfowych G11 i C11.

Słowa kluczowe: spółdzielnia energetyczna, prosument, ceny energii, rynek energii.

wstecz