Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 209

Autorzy: Mirosław Kornatka , Radosław Witkowicz :

Tytuł: Analiza techniczna i ekonomiczna kompensacji mocy biernej w zakładzie przemysłowym

Streszczenie: Kompensacja mocy biernej jest wciąż aktualnym zagadnieniem, które może znacząco ograniczyć niekorzystne zjawiska związane z dystrybucją energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym, wpisując się w trend oszczędzania i efektywnego wykorzystywania energii elektrycznej. W artykule przedstawiono wyniki analizy poboru energii biernej indukcyjnej w dwóch rozdzielniach przemysłowych. Przedstawiono analizę pod kątem wielkości poboru energii biernej jak również kosztów ponoszonych z tego tytułu opłat. W dalszej części przedstawiono analizę skuteczność działania układu kompensującego oraz ekonomiczną ocenę instalacji.

Słowa kluczowe: energia bierna, kompensacja mocy biernej, koszty energii, efektywność energetyczna.

wstecz