Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 205

Autorzy: Patryk Gałuszkiewicz :

Tytuł: Magazynowanie energii w systemach mikroinstalacji z wykorzystaniem pomp ciepła i magazynów energii elektrycznej oraz ciepła

Streszczenie: Porównanie różnych rodzajów pomp ciepła oraz wpływ zastosowanych rozwiązań w zakresie ogrzewania gospodarstw domowych i innych obiektów użyteczności publicznej. Wykorzystanie dużych buforów ciepła w systemach ogrzewania obiektów z uwzględnieniem pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł OZE. Wykorzystywanie pomp ciepła wraz z dużymi buforami zapewnia niższe koszty użytkowania, mniejszą emisję CO2 oraz dłuższe życie pompy ciepła. W zakresie elektrochemicznych magazynów energii, magazyny LTO są przyszłością szczególnie w zakresie dużych prądów, szerokiego zakresu temperatur, a także ilości cykli.

Słowa kluczowe:

wstecz