Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 201

Autorzy: Patryk Gałuszkiewicz , Zbigniew Gałuszkiewicz :

Tytuł: Magazynowanie energii w magazynach elektrochemicznych w oparciu o akumulatory LiFePO4 i LTO

Streszczenie: Porównano magazyny energii w oparciu o dotychczasowe rodzaje akumulatorów i nowej generacji akumulatory żelazowofosforanowe oraz tytanowe. Zakres porównania dotyczy parametrów mających istotny wpływ na czas użytkowania i koszty instalacji magazynów opartych na tych akumulatorach. Ze względu na wysokie prądy ładowania, krótkie czasy ładowania i duże ilości cykli oraz bardzo korzystny zakres pracy w ujemnych temperaturach (-50 ⁰C), akumulatory LiFePO4 i LTO będą coraz szerzej wykorzystywane.

Słowa kluczowe:

wstecz