Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 192

Autorzy: Faical Kharchouche , Abdelkrim Zebar :

Tytuł: Wpływ domieszkowania Fe2O3 na właściwości elektryczne i mikrostrukturalne ceramiki warystorowej ZnO-(Bi2O3, Sb2O3

Streszczenie: Badania te pozwolą nam zobaczyć wpływ domieszkowania Fe2O3 na właściwości elektryczne i mikrostrukturalne warystora ceramicznego na bazie (Bi2O3, Sb2O3). Badania dotyczyły warystora na bazie ZnO, zawierającego 0,5% mol (Bi2O3, Sb2O3) domieszkowanego 1% mol, 2% mol i 4% mol Fe2O3. Próbki ceramiki opracowano konwencjonalną drogą mieszaniny tlenków, wszystkie próbki spiekano w temperaturze 1000°C. Wraz ze wzrostem zawartości Fe2O3 zwiększała się średnia wielkość ziaren i ziarna były jednorodne, warystory wykazywały gęstość względną, wraz ze wzrostem zwiększała się stała dielektryczna (ε′), współczynnik rozproszenia dielektrycznego (tanδ) i prąd upływu (IL). ilości Fe2O3, zatem współczynnik nieliniowości (α) maleje z 23,58 do 8,61, a pole przebicia (Eb1mA) zmniejsza się z 341,41 do 202,01V/mm wraz ze wzrostem ilości Fe2O3.

Słowa kluczowe: warystor; domieszkowany Fe2O3 – ZnO; Właściwości dielektryczne; Właściwości elektryczne.

wstecz