Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 175

Autorzy: Henryk Wachta , Sebastian Różowicz , Lubomir Bena :

Tytuł: Analiza odbić wielokrotnych promieni elementarnych w projektowaniu komputerowym iluminacji

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki prac obejmujących ocenę wpływu odbić wielokrotnych promieni elementarnych w obrębie iluminowanego obiektu na rozkład luminancji na jego elewacjach. Analizę badawczą prowadzono z wykorzystaniem graficznej aplikacji komputerowej. Dokonano oceny uzyskiwanych wizualizacji komputerowych oraz rozkładów iluminacji dla wariantu symulacji komputerowej uwzględniającej jedynie składową bezpośrednią promieni świetlnych oraz składową odbić wielokrotnych.

Słowa kluczowe: iluminacje architektoniczne, wizualizacje komputerowe, odbicia wielokrotne promieni świetlnych, rozkład luminancji.

wstecz