Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 165

Autorzy: Soraya Gouder , Ghania Yousfi , Dhaouadi Guiza , Ramdane Mahamdi , Isabelle Berbezier :

Tytuł: Optymalizacja heterostruktur DPSi wyżarzonych SiGe przy użyciu spektroskopii Ramana i algorytmu genetycznego w celu uzyskania lepszej charakterystyki i wydajności materiałów

Streszczenie: W naszym poprzednim badaniu zagłębiliśmy się w zawiłości stopów SiGe na podwójnie porowatym krzemie (DPSi) za pomocą spektroskopii Ramana, odkrywając nieznane wcześniej powiązania między przesunięciami pików Ramana, naprężeniami i stężeniem Ge w stopach SiGe w materiałach porowatych. Cechą tego badania jest odrębność podejścia — porównanie wyników z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Metoda ta umożliwia wszechstronną analizę danych, co pozwala lepiej zrozumieć złożone zależności. Nasze wyniki, potwierdzone metodą częstotliwości, dostarczają cennych informacji na temat wzrostu epitaksjalnego na DPSi, prezentując zniuansowaną perspektywę na skomplikowane wzajemne oddziaływanie między spektroskopią Ramana, naprężeniem i składem stopu. Odkrycia te nie tylko przyczyniają się do lepszego zrozumienia stopów SiGe, ale także torują drogę do dalszych postępów w dziedzinie wzrostu epitaksjalnego na innowacyjnych podłożach, takich jak DPSi

Słowa kluczowe: Krzem podwójnie porowaty, spektroskopia ramanowska, algorytm genetyczny.

wstecz