Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 156

Autorzy: Nuchanart Santalunai , Samroeng Santalunai , Samran Santalunai , Chanchai Thongsopa , Weerawat Charoensiri , Jariya Pakprom , Thanaset Thosdeekoraphat , Pichaya Chaipanya :

Tytuł: Wpływ pola elektrycznego na obciążenia dielektryczne przy użyciu płytek elektrodowych do tępienia szkodników

Streszczenie: Badania przeprowadzono w celu analizy wpływu rozkładu i natężenia pola elektrycznego w obciążeniach dielektrycznych. Pola elektryczne powstały w wyniku zmiany mocy elektrycznej na płytkach elektrod w celu poprawy temperatur termicznych obciążeń dielektrycznych. Obciążenia dielektryczne ziaren i szkodników, ryżu i wołków ryżowych były docelowymi materiałami dielektrycznymi do analizy wpływu temperatur termicznych wołków ryżowych i minimalnych temperatur termicznych na ryż. Aby zbadać różnicę mocy elektrycznej podczas ogrzewania przewidywaną przez model teoretyczny, przeanalizowano rozkład i natężenie pola elektrycznego, stosując metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu. Przeprowadzono analizy teoretyczne mające na celu zapewnienie efektywności systemu elektroenergetycznego w sterowaniu rozkładem pola elektrycznego na modelu. Badania teoretyczne i eksperymentalne przeprowadzono przy obciążeniu dielektrycznym. Wyniki wykazały, że skuteczność ogrzewania dielektrycznego eksterminowała szkodniki i temperaturę ziarna bez utraty jego jakości. Zaletą tej metody jest możliwość wykorzystania jej w zastosowaniach związanych z ogrzewaniem dielektrycznym w celu wyeliminowania owadów i kontrolowania w przyszłości odpowiedniej temperatury ziarna.

Słowa kluczowe: Właściwości dielektryczne, płytka elektrodowa, pole elektryczne

wstecz