Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str.

Autorzy: Kadri Nadjib , Krika Wafa , Kadir Erkan , Ahmed Bozkort , Ayad Islam , Sabri Khelifa , Abdelmajid Rais , Rouibah Tahar :

Tytuł: Realizacja eksperymentu i symulacja nowej pionowej tarczy obrotowej separatora wiroprądowego

Streszczenie: Separacja prądami wirowymi jest wydajną i prostą techniką odzyskiwania cząstek przewodzących bez kontaktu i nie wymaga wody w procesie separacji. W przemyśle istnieje kilka typów separatorów wiroprądowych, które można sklasyfikować według różnych cech: rodzaj oddzielanych cząstek, orientacja: pozioma i pionowa, wielkość pola magnetycznego: wysoki gradient i intensywności oraz inne kryteria. Celem artykułu jest koncepcja prototypu separatora wiroprądowego z obrotowym dyskiem pionowym, z nową, ulepszoną koncepcją rozkładu silnych magnesów trwałych o 8 biegunach. Ten rodzaj separatora wykorzystuje spiralne lub duże magnesy trwałe o niewielkiej liczbie, ale nasze urządzenie charakteryzuje się dużą liczbą silnych magnesów trwałych na powierzchni pionowego dysku, aby wytworzyć ważne pole magnetyczne i dużą siłę wyrzutu. Separator wiroprądowy modeluje się i symuluje metodą elementów skończonych, aby pokazać gęstość strumienia magnetycznego w pobliżu separatora dynamicznego oraz obliczyć indukowany prąd i siłę Lorentza na cząstkach metali nieżelaznych o dwóch różnych naturach. Wyniki eksperymentów separacji prowadzonych za pomocą tego nowego prototypu pomagają odzyskiwać cząstki nieżelazne z odpadów mieszaniny przy użyciu wyrzucającej siły magnetycznej ze 100% szybkością. Ponadto opracowano urządzenie do sortowania i oczyszczania cząstek metali nieżelaznych z maksymalną szybkością separacji i istotną odległością wyrzutu. Zaproponowane wyniki symulacji i eksperymentów można wykorzystać do poprawy kilku parametrów separatora.

Słowa kluczowe: Dysk, prądy wirowe, magnes trwały, separator, pionowy.

wstecz