Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 128

Autorzy: Samir Habibes , Ahmed Belarbi , Naima Oussalah :

Tytuł: Wpływ warstwy koronowej na obliczenia koronowe w układzie drut-płaszczyzna

Streszczenie: Większość modeli wykorzystywanych do przewidywania zjawiska korony pomija grubość warstwy jonizacji (lawiny) w pobliżu aktywnego elektrodu, w której całkowity ładunek przestrzenny jest równy zeru. Aby uzasadnić potrzebę uwzględnienia warstwy korony lub jej braku, przeprowadzane są obliczenia z uwzględnieniem i bez uwzględnienia warstwy korony dla wyładowań korony dodatniej i ujemnej. Rozkłady pola elektrycznego i gęstości prądu obliczane są dla geometrii drut-płaskownia z uwzględnieniem i bez uwzględnienia warstwy korony. Równanie Poissona jest rozwiązywane za pomocą metody elementów skończonych, a równanie ciągłości prądu, które aktualizuje gęstość ładunku przestrzennego, jest rozwiązywane za pomocą uproszczonej metody cech, która pomija dyfuzję jonów. Wyniki numeryczne porównano z wynikami eksperymentalnymi dla obu polaryzacji korony.

Słowa kluczowe: wyładowanie korony dodatnie i ujemne, warstwa jonizacji, modelowanie numeryczne, pole elektryczne

wstecz