Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 124

Autorzy: Mostefa Becheikh , Said Hassain :

Tytuł: Współsymulacja silnika synchronicznego z magnesami trwałymi z błędem rozmagnesowanym zasilanym przez falownik PWM

Streszczenie: Do badania i analizy dynamicznego zachowania maszyn elektrycznych w różnych warunkach pracy często wykorzystuje się zaawansowane techniki modelowania i symulacji. Jednym z głównych problemów związanych z maszynami synchronicznymi z magnesami trwałymi (PMSM), zwłaszcza PMSM wstawianymi i PMSM do montażu powierzchniowego, jest rozmagnesowanie. W tym artykule symulowana jest dynamika sprawnego i uszkodzonego modułu PMSM zasilanego przez falownik z modulacją szerokości impulsu (PWM). Model Flux2D opracowano przy użyciu narzędzia do modelowania metodą elementów skończonych (FEM) i do modelu wprowadzono częściowo i całkowicie rozmagnesowane magnesy. Elektryczny układ napędowy silnika zamodelowano przy użyciu Simulink.

Słowa kluczowe: inset-PMSM, rozmagnesowanie, metoda elementów skończonych, modulacja szerokości impulsu

wstecz