Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 105

Autorzy: Jacek Kozyra , Zbigniew Łukasik , Aldona Kuśmińska-Fijałkowska , Piotr Tański :

Tytuł: Analiza eliminacji zakłóceń w systemie zasilania zakładu przemysłowego

Streszczenie: Zła jakość energii elektrycznej jest dużym problemem dla większości przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych podejmujących działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Wiele z nich wdrożyło już najprostsze środki zapewniające odpowiednią jakość energii, które nie wymagają dużych inwestycji. Zakłócenia parametrów jakościowych energii będą coraz częstsze, co spowodowane jest starzeniem się infrastruktury oraz wprowadzaniem energooszczędnych i energoelektronicznych urządzeń wspomagających procesy produkcyjne. Nowe rozwiązania stosowane w przemyśle, takie jak napędy o zmiennej prędkości i oświetlenie LED, wprowadzają harmoniczne, co skutkuje nadmiernym nagrzewaniem się, zmniejszeniem reaktancji pojemnościowej dostępnej w systemie zasilania i dodatkowymi kosztami. Głównym celem niniejszej publikacji było przedstawienie problemu zakłóceń spowodowanych złą jakością energii elektrycznej w systemach zasilania zakładu przemysłowego. Na podstawie danych pomiarowych zebranych z analizatora zamontowanego w wybranych zakładach produkcyjnych określono przyczyny zjawisk nietypowych występujących w sieci zasilającej. Zaproponowano rozwiązanie problemu i przedstawiono oczekiwane efekty wynikające z zastosowania urządzeń do kompensacji generowanych zniekształceń.

Słowa kluczowe: Spółka dystrybucyjna, Jakość energii elektrycznej, Wyższe harmoniczne, Aktywny filtr harmonicznych, AHF.

wstecz