Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 101

Autorzy: Olga Kołecka :

Tytuł: Metody wykrywania defektów z użyciem termografii w podczerwieni

Streszczenie: W pracy przedstawiono stosowane metody termografii w podczerwieni służące do wykrywania defektów. Na podstawie prac naukowo-badawczych autora oraz źródeł literaturowych przedstawiono badania nieniszczące głównie materiałów kompozytowych. Zaprezentowano ich metodykę, możliwości wykorzystania oraz niedoskonałości struktury badanego obiektu oraz stosowanej aparatury pomiarowej

Słowa kluczowe: termografia w podczerwieni, metody aktywne, metoda pasywna, badania nieniszczące.

wstecz