Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 87

Autorzy: Salsanabila Putri , Indra Surjati , Syah Alam , Yuli Ningsih , Lydia Sari , Teguh Firmansyah , Zahriladha Zakaria :

Tytuł: Wysoka izolacja dwuzakresowej anteny mikropaskowej MIMO w konfiguracji pionowo-poziomej dla systemu komunikacji 5G

Streszczenie: W artykule zaproponowano dwuzakresową antenę mikropaskową MIMO opartą na patchu okrągłym dla systemu komunikacji 5G. Proponowana antena pracuje w częstotliwości rezonansowej 3,5 GHz i 6 GHz, wykorzystując podłoże Duroid RO5880 o stałej dielektrycznej 2,2, współczynniku strat 0,0009 i grubości 1,57 mm. Charakterystykę dwupasmową uzyskuje się poprzez umieszczenie szczeliny w środku anteny, natomiast wbudowany zasilacz służy do kontroli współczynnika odbicia. Ponadto wysoki współczynnik izolacji uzyskuje się poprzez sterowanie konfiguracją anteny w układzie pion - poziom. Na podstawie wyników symulacji proponowana antena charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami użytkowymi przy współczynniku odbicia ≤ -10 dB i współczynniku izolacji ≤ -20 dB przy częstotliwości rezonansowej 3,5 GHz i 6 GHz. Badania te dotyczą rozwiązania dla systemu komunikacji 5G, który wymaga dwuczęstotliwościowej anteny odbiorczej charakteryzującej się wysoką wydajnością.

Słowa kluczowe: 5G, MIMO, dual-band, microstrip antenna, high isolation

wstecz