Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 83

Autorzy: Milan Belik , Vadym Hulevskyi , Yulia Postol , Olena Rubanenko :

Tytuł: Sposoby poprawy efektywności czyszczenia płynów obróbkowych

Streszczenie: Artykuł dotyczy problemu doskonalenia technologii i środków technicznych magnetycznego oczyszczania cieczy chłodzącosmarujących z zanieczyszczeń mechanicznych. Aby rozwiązać ten problem, autorzy proponują naukowo opartą analizę interakcji cząstek o różnych kształtach z polem magnetycznym w procesie osadzania w celu opracowania matematycznych metod obliczania studzienki elektromagnetycznej. Zaproponowano schemat technologiczny ekstrakcji zanieczyszczeń ferromagnetycznych.

Słowa kluczowe: pole magnetyczne, ciecze chłodząco-smarujące, studzienka elektromagnetyczna, zanieczyszczenia mechaniczne.

wstecz