Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 78

Autorzy: Bait Fateh , Latreche Samia , Khemliche Mabrouk , Boulemzaoud Lokmane :

Tytuł: Diagnoza autonomicznej instalacji fotowoltaicznej metodą analitycznej zależności redundancji (ARR)

Streszczenie: Energia słoneczna jest jednym z najważniejszych źródeł odnawialnych zastępujących paliwa kopalne w procesie wytwarzania energii elektrycznej. podobnie jak inne systemy energetyczne, jest on podatny na szereg usterek i anomalii podczas pracy, co może zmniejszyć jego wydajność i produktywność. W artykule przedstawiono metodę diagnostyczną opartą na metodzie analitycznej relacji redundancji (ARR) służącą do wykrywania uszkodzeń w systemach fotowoltaicznych poza siecią. Metoda ta opiera się na obliczeniu pozostałości pomiędzy modułami a systemem PV, co umożliwia dokładniejsze wykrywanie usterek i anomalii. Dodatkowo zaprojektowano kompleksową strukturę do diagnozowania wpływu opadów atmosferycznych na instalacje PV. Zaproponowane podejście zostało ocenione przy użyciu modelu symulacyjnego MATLAB/Simulink, a wyniki wykazały skuteczność metody ARR w wykrywaniu usterek w systemach fotowoltaicznych. Opracowana konstrukcja umożliwia także diagnozowanie wpływu opadów atmosferycznych na pracę instalacji PV. Uzyskane wyniki mogą pomóc w poprawie wydajności i niezawodności systemów fotowoltaicznych, co może przyczynić się do szerszego przyjęcia energii słonecznej jako czystego i zrównoważonego źródła energii.

Słowa kluczowe: Diagnostyka, wykrywanie usterek, ARR, fotowoltaika, energia odnawialna

wstecz