Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 67

Autorzy: Makmur Saini , Muhammad Djalal , A.M.Shiddiq Yunus , Andareas Pangkung :

Tytuł: FACTS Optymalizacja urządzeń w celu uzyskania optymalnego przepływu mocy przy użyciu optymalizacji roju cząstek w systemie Sulselrabar

Streszczenie: W artykule omówiono wpływ urządzeń elastycznego systemu przesyłu prądu przemiennego (FACTS) na problem optymalizacji optymalnego przepływu mocy (OPF). Technika optymalizacji roju cząstek (PSO) jest wykorzystywana do rozwiązania problemu OPF i uzyskania optymalnych ustawień parametrów i alokacji urządzeń FACTS z uwzględnieniem funkcji celu optymalizacji napięcia na każdej szynie i minimalizacji strat mocy w liniach przesyłowych. W tym badaniu typem zastosowanego urządzenia FACTS jest Static Var Compensator (SVC), który jest stosowany w wielomaszynowym systemie Sulselrabar. Punkty analizy obejmują poprawę profili napięcia na każdej magistrali i zmniejszenie strat w liniach przesyłowych. Wyniki optymalizacji PSO dają optymalne rozmieszczenie i wielkość SVC w autobusach 21, 30, 31, 32, 33 i 34, z odpowiednimi wartościami znamionowymi 30, 10, 50, 20, 20 i 40 Mvar. Zainstalowanie SVC prowadzi do poprawy profili napięciowych oraz zmniejszenia strat mocy w liniach przesyłowych.

Słowa kluczowe: FACTS Devices, SVC, Sulselrabar, OPF, PSO.

wstecz