Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 55

Autorzy: Tuan-Ho Le , Nguyen Bon :

Tytuł: Dwuobiektywowa, solidna optymalizacja konstrukcji soczewki LED

Streszczenie: Głównym celem tego artykułu jest zaproponowanie dwóch dwuobiektywnych, solidnych modeli optymalizacji konstrukcji dla konstrukcji soczewek LED. Kąt widzenia i jednorodność luminancji są używane jako dwa optyczne cele jakości. W oparciu o projekty eksperymentalne zastosowano metodologię powierzchni odpowiedzi w celu zidentyfikowania funkcjonalnych zależności między czynnikami wejściowymi (tj. parametrami projektowymi) a ich dwiema odpowiedziami wyjściowymi. Następnie opracowywany jest model podwójnej odpowiedzi w celu określenia optymalnych rozwiązań. Ponadto zaproponowano metodę z ograniczeniami  w celu identyfikacji optymalnych ustawień parametrów projektowych. Kompromis między dwoma sprzecznymi celami może być zagrożony przy użyciu proponowanych modeli. Ostateczne wyniki pokazują, że proponowane modele są znacznie bardziej efektywne niż dotychczas stosowane metody projektowania soczewek LED.

Słowa kluczowe: Konstrukcja soczewki LED, solidna konstrukcja, optymalizacja dwuobiektowa.

wstecz