Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 43

Autorzy: Piotr Kaczmarek :

Tytuł: Kompatybilność elektromagnetyczna źródeł zasilania umożliwiających generację napięcia zmiennego w szerokim zakresie częstotliwości

Streszczenie: Celem pracy jest określenie warunków badań szerokopasmowych źródeł zasilania o różnej budowie i zasadzie działania pozwalających na wyznaczenie maksymalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych, które występują podczas ich użytkowania. Badaniom w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zostały poddane opracowany system zasilania składający się ze wzmacniacza audio i generatora arbitralnego oraz seryjnie produkowane programowalne źródło napięcia zmiennego firmy Chroma model 61504.

Słowa kluczowe: EMC, źródło zasilania, zaburzenia przewodzone, zaburzenia promieniowane, generacja napięcia zmiennego.

wstecz