Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 37

Autorzy: Walid Kacemi , Elhadj Bounadja , Abdelkadir Belhadj-Djilali , Belkacem Selma :

Tytuł: Zwiększanie efektywności konwersji energii wiatrowej za pomocą równoległych generatorów synchronicznych o wzbudzeniu hybrydowym opartych na sterowaniu trybem ślizgowym drugiego rzędu

Streszczenie: Rosnąca popularność synchronicznych generatorów hybrydowego wzbudzenia (HESG) przyciągnęła znaczną uwagę naukowców i przemysłowców ze względu na ich prostą i solidną konstrukcję, a także ich szybkie działanie. Generatory te znajdują szerokie zastosowanie w różnych zastosowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej, zwłaszcza w kontekście systemów konwersji energii wiatrowej (WECS). Badania przedstawiają nowatorską metodę sterowania zmienną strukturą WECS, która obejmuje dwa trójfazowe hybrydowe generatory synchroniczne ze wzbudzeniem połączone z diodowym mostkiem prostowniczym. System może działać jako generator prądu stałego dla izolowanych obciążeń w aplikacjach wbudowanych. Tradycyjne techniki sterowania, takie jak regulatory całkowo-proporcjonalne (PI), wykazały wady pod względem jakości energii i wydajności w WECS. Aby rozwiązać te problemy, w badaniu zaproponowano nową strategię opartą na sterowaniu w trybie ślizgowym drugiego rzędu (SOSM). Ta technika jest używana w celu poprawy wydajności kontroli w WECS. Głównym celem sterowania SOSM jest utrzymanie stałego napięcia szyny DC, nawet gdy zmienia się obciążenie DC i prędkość wirnika. Symulacja i modelowanie całego systemu odbywa się za pomocą MATLAB/Simulink. Wyniki pokazują skuteczność proponowanej metody konwersji, udowadniając jej skuteczność w zastosowaniach związanych z wytwarzaniem energii.

Słowa kluczowe: Hybrydowy generator synchroniczny z wzbudzeniem (HESG), diodowy mostek prostowniczy, napięcie szyny DC, kontroler trybu ślizgowego drugiego rzędu (SOSMC). System wytwarzania energii wiatrowej (WPGS).

wstecz